Wykłady

Wykład z filozofii polityki

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami dyskursu politycznego, oraz specyfiką filozofii polityki. Wykład prezentuje podstawowe zagadnienia i koncepcje z zakresu historii filozofii polityki oraz ich współczesne ujęcia. Zostaną także uwzględnione historyczne, polityczne i społeczne konteksty przeobrażeń, stanowiących wyzwanie dla refleksji filozoficznej nad polityką.

Wykład z biopolityki

Wykład z zakresu biopolityki, prezentuje filozoficzny oraz polityczny wymiar problematyki związanej z życiem. Tematyka wykładu jest w istotny sposób powiązana z historią filozofii, etyką, filozofią prawa, socjologią polityki i politologią.