Doktoranci

Patryk Danielewicz

Bartosz Fingas

Maria Jarmuszczak

Katarzyna Klimowicz

Marcin Mazurek

Michał Rzeczycki

Tomasz Sosnowski

Katarzyna Szymala

Łukasz Zych