Ćwiczenia

Filozofia Polityki. Ćwiczenia w ramach fakultetu dla studentów kierunku Filozofia.

Biopolityka. Ćwiczenia w ramach fakultet dla studentów kierunku Bioetyka.