Aktualności i wydarzenia

Witamy!

Na tej stronie będą pojawiać się bierzące informację dotyczące inicjatyw naukowych Zakładu Filozofii Polityki.

Sylabusy do zajęć znajdą Państwo w zakładce „Zajęcia”

Zakład Filozofii Polityki realizuje międzynarodowy projekt badawczy „Demokratyczne państwo prawa wobec wyzwań związanych z COVID-19, finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki” (umowa nr  ONP/SP/566021/2022). Projekt realizowany w latach 2022-2024, wartość 686 770 PLN, kierownik projektu dr hab. prof ucz. Agnieszka Nogal.

I.

Zapraszamy do uczestnictwa w Jesiennej Szkole Filozofii Polityki! Właśnie trwa rekrutacja!

Jeśli chcesz rozwinąć swoje zainteresowania, poznać wybitnych naukowców i przeżyć intelektualną przygodę w niepowtarzalnej atmosferze, zgłoś się już dziś do udziału w Jesiennej Szkole Filozofii Polityki „Polityka//Społeczeństwo//Prawa Człowieka”, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 24-29 października 2023 r. Udział w Szkole Jesiennej jest nieodpłatny i łączy się ze stypendium. Rekrutacja trwa tylko do 18 września.
Do udziału w Szkole Jesiennej zapraszamy studentów I, II stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów szkół wyższych na terytorium RP oraz innych krajów Unii Europejskiej.
Formularz zgłoszeniowy:
Tematyką przewodnią tegorocznej edycji Szkoły Jesiennej organizowanej przez Zakład Filozofii UW będzie próba znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: czy idea praw człowieka jest wciąż aktualna? Czy w obliczu wojny na Ukrainie i wydarzeń związanych z pandemią Covid-19 prawa człowieka wciąż wyznaczają dla nas horyzont postępowania? Czy prawa człowieka mogą funkcjonować poza ramami państwa narodowego? Czy model liberalnej demokracji wymaga przekształcenia? Na te i inne pytania – dotyczące relacji między polityką, społeczeństwem a kryzysem oraz polityką i prawem, zarówno wewnętrznym jak i międzynarodowym będziemy starali się wspólnie z Wami znaleźć odpowiedź w Krakowie.

Szkoła Letnia Filozofii Polityki w Gruzji!

Wykłady na najbardziej aktualne tematy w wyjątkowym miejscu! Jeśli chcesz rozwinąć swoje zainteresowania, poznać wybitnych naukowców i przeżyć intelektualną przygodę w niepowtarzalnej atmosferze, zgłoś się już dziś do udziału w Szkole Letniej Filozofii Polityki „Polityka//Społeczeństwo// Kryzys”, która odbędzie się w Gruzji, w miejscowości Sairme w dniach 15-20 maja 2023 r. Udział w Szkole Letniej łączy się ze stypendium. Rekrutacja trwa tylko do 3 kwietnia.
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/8k33LWLyrm6LbPi87

Czy w Europie możliwy jest powrót do sytuacji sprzed pandemii

Covid-19? Czy wybuch wojny na Ukrainie zmienia sposób działania państw w Europie? Czy model liberalnej demokracji wymaga przekształcenia? Jaka jest postawa jednostek i zbiorowości politycznych wobec pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego, który jest skutkiem pandemii Covid-19 i wojny na Ukrainie? Na te i inne pytania – dotyczące relacji między polityką, społeczeństwem kryzysem oraz polityką i prawem, zarówno wewnętrznym jak i międzynarodowym będziemy starali się znaleźć odpowiedź podczas tegorocznej pierwszej edycji Szkoły Wiosennej Filozofii Polityki. Jeszcze nie uporaliśmy się z konsekwencjami pandemii Covid-19, a w Europie wybuchła wojna. Te dwa wydarzenia, których nie przewidywali teoretycy staną się motywem przewodnim całej Szkoły Wiosennej. Miejscem spotkania z wybitnymi intelektualistami będzie uzdrowisko Sairme w Gruzji. Szkoła Wiosenna odbędzie się w dniach 15-20 maja; udział jest nieodpłatny i wiąże się z wypłatą

stypendium. Do udziału w Szkole Wiosennej zapraszamy studentów I, II stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów szkół wyższych na terytorium Polski lub innych krajów Unii Europejskiej w wieku od 19 do 35 lat.

 

Archiwalia:

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji „Geopolityka, przestrzeń, wlasność”:

Uwaga! Konferencja odbywa się w sali 205 w budynku Starego BUW (Kampus Centralny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Program konferencji można również pobrać jako: Plik pdf.

II.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji, którą nasz Zakład ma przyjemność współorganizować.

New Forms of Culture, Politics and Society. Cassirer and Beyond

The aim of the conference is to pose the question about the relevance of the Cassirerian category of symbolic forms as well as to analyze new symbolic forms, imaginaries and metaphors which organize, structure and constitute our contemporary social-political and, more broadly, cultural reality.
DateMay 19th 2018
Location: room 205, the Old BUW, University of Warsaw

Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj:http://www.filozofia.uw.edu.pl/?s=Cassirer

III.

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza 30 kwietnia 2018 roku  o godzinie 17:15  na wykład:

Demokracja kosmopolityczna jako filozoficzny model państwa światowego

Wykład wygłosi: dr hab. Rafał Wonicki (IF UW). Spotkanie odbędzie się w sali nr 109 Instytutu Filozofii, UW, Krakowskie Przedmieście 3. Więcej informacji dostępnych pod linkiem: http://warszawa.ptfilozofia.pl/

IV.

Zakład Filozofii Polityki oraz czasopismo naukowe Civitas. Studia z filozofii polityki zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową: Geopolityka, przestrzeń, własność, która odbędzie się 23 czerwca 2018 roku w  Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami należy kierować do 31 maja 2018 roku na adres sekretarza konferencji mgr. Patryka Danielewicza (patrykdanielewicz@icloud.com)

Celem konferencji jest przedstawienie filozoficznych interpretacji, w jakich pojawia się kategoria przestrzeni politycznej oraz analiza jej konkretnych, historycznych form. Polityczna przestrzeń nie stanowi jedynie realnego czy wyimaginowanego terytorium politycznego – jest to konstrukcja nakładająca się na konkretną ziemię oraz mieszkających na niej ludzi. Filozofia badająca zagadnienie przestrzeni w polityce odwołuje się z jednej strony do ogólnych normatywno-teoretycznych koncepcji przestrzeni, budując wizje dobrego ustroju, obywatela itp., z drugiej zaś – dotyczy konkretnego miejsca i czasu (tu i teraz), które nasycają teoretyczne konstrukcje emocjami. Rozważania o przestrzeni łączą się także w ścisły sposób z koncepcją własności, która poprzez prawo uzyskuje swój polityczny kształt w postaci określonych zasad sprawiedliwości dystrybutywnej. Filozofia polityki ujmując własność jako nabytą prawomocnie lub nieprawomocnie, jako własność całej społeczności lub tylko jej części etc., i wiążąc ją z przestrzenią, wyprowadza z tej relacji różne własne narracje o kształcie wspólnoty politycznej.

Sugerowane propozycje obszarów tematycznych:
– prawomocne versus nieprawomocne zawłaszczenie ziemi i efektów pracy własnych rąk;
– ekwiwalentna  wymiana;
– dziedziczenie (ius sanguinis) oraz jego typy;
– podboje, kolonializm i imperializm;
– współwłasności a solidarność;
– polityka jako władza nad przestrzenią;
– koncepcje terytorium;
– ograniczenie prawa własności (problemy ekologiczne);

Napisane na podstawie wystąpień artykuły, które przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w kolejnym numerze czasopisma naukowego Civitas. Studia z filozofii polityki. Osoby, które nie wygłoszą referatu na konferencji będą mogły również opublikować artykuł w czasopiśmie Civitas. Studia z filozofii polityki. W takim wypadku tekst należy przesłać na adres: szymonbrodka@gmail.com (wszystkie teksty będą recenzowane w oparciu o procedurę double-blind review. Wytyczne dotyczące formatowania tekstu są dostępne pod adresem: http://www.civitas.waw.pl/

Komitet naukowy konferencji: Prof. dr hab. Barbara Markiewicz, dr hab. Nina Gładziuk, prof. PAN (Kierownik Zakładu Filozofii Polityki w Instytucie Studiów Politycznych PAN), dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW, dr hab. Rafał Wonicki, dr Magdalena Gawin.

Komitet organizacyjny konferencji: mgr Patryk Danielewicz, mgr Michał Rzeczycki, mgr Maciej Sławiński, mgr Katarzyna Szymala

V.

Serdecznie Państwa zapraszamy na  spotkanie Seminarium Instytutu Filozofii, które odbędzie się we wtorek 27 marca o godz. 17.00 w sali 109.
Dr hab. Rafał Wonicki wygłosi odczyt pt. “Kłopoty liberalnych teorii sprawiedliwości ponadnarodowej”. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Instytutu Filozofii:

Zaproszenie na Seminarium Instytutu Filozofii UW – wykład dr. Rafała Wonickiego, 27.03.2018

Terminy rozpoczęcia zajęć:

05.10. Biopolityka, wykład monograficzny, 11.30. S. 209.
05.10. Biopolityka, ćwiczenia,13.15, s. 209.

03.10 Wprowadzenie do filozofii, konwersatorium, 11.30, s. 112.

03.10 Filozofia polityki, wykład do fakultetu, 13.15, s. 209.

05.10. Filozofia polityki, ćwiczenia, 9.45, s. 108.

12.10. Główne zagadnienia filozofii polityki: geopolityka, przestrzeń, własność, seminarium, 11.30, s. 104.

05.10. Filozofia polityki jako filozofia praktyczna 3, seminarium, 11.30, s. 104.

02.10. Biopolityka i prawa człowieka, konwersatorium, 9.45, s. 209.
03.10. Translatorium filozoficzne angielskie, 11.30, s. 104.

12.10. Justice and Responsibility in a Global Age, seminarium, 16.45, s. 104.