Kontakt

Zakład Filozofii Polityki
Uniwersytet Warszawski
Instytut Filozofii
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
pok. nr 104
 Tel.
+48 22 55 23 709

https://www.facebook.com/FilozofiaPolityki