O nas

Pracownicy

Prof. Barbara A. Markiewicz

Dr hab. Agnieszka Nogal. prof. UW

Dr hab. Rafał Wonicki

Dr Magdalena Gawin

Doktoranci

Bartosz Fingas

Maria Jarmuszczak

Katarzyna Klimowicz

Tomasz Sosnowski

Jolanta Sawicka

Marta Turkot