Nagrody i inne osiągnięcia pracowników

  1. Nagrody:

2017 Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia organizacyjno-naukowe  dla wszystkich pracowników Zakładu.

2016 Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe dla wszystkich pracowników Zakładu.

2015 Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia dydaktyczne dla Agnieszki Nogal.

2015, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych, wybitnych naukowców dla Rafała Wonickiego.

2008 Nagroda Indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora UW dla Rafała Wonickiego.

  1. Inne, wybrane osiągnięcia:

2018, nawiązanie przez ZFP i Centrum z Globalnej Filozofii Polityki współpracy naukowej z New Europe College (dr Tamara Caraus), Bukareszt, Rumunia.

Od 2017, Agnieszka Nogal, przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Warszawie.

2017, Agnieszka Nogal, ekspert MNiSW, ocena wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki.

2014, Agnieszka Nogal, ekspert FNP, ocean wniosków w programie POWROTY (dla młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem).

2013, Agnieszka Nogal, ekspert NCN, ocenawniosków w programie FUGA 2.

Od 2017, Magdalena Gawin, sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej.

Od 2017, Magdalena Gawin, sekretarz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

2017, Rafał Wonicki, uczestnictwo w pracach ECPR Kantian Standing Group (Oslo).

Od 2004, Rafał Wonicki, członek Zarządu Głównego Olimiady Filozoficznej.

2015, Rafał Wonicki, recenzent w panelu DFF – individual postdoctoral grant dla Danish Council for Independent Research, Danish Agency for Science, Technology and Innovation.

2013, Rafał Wonicki, ekspertyza dotycząca programu do nauczania na lekcjach etyki dla gimnazjum nr 92 w Warszawie.