Centrum Badawcze

Centrum Badań z Globalnej Filozofii Polityki

Cele Centrum:

Centrum jest niezależną interdyscyplinarną inicjatywą badawczą, w ramach której prowadzi się filozoficzne badania z zakresu oddziaływana globalizacji na sferę polityki.

Członkowie:

Prof. Barbara Markiewicz

Prof. UW Agnieszka Nogal

Dr hab. Rafał Wonicki

Dr Magdalena Gawin

Projekt:

2011-2015: Filozoficzne podstawy praw człowieka z perspektywy teorii sprawiedliwości oraz jej polityczne implikacje w wymiarze państwowym i międzynarodowym, Grant Sonata Bis, NCN, 2011/01/D/HS5/01463. Kierownik projektu: Rafał Wonicki.

2011-2013: Filozoficzne założenia i konsekwencje idei globalnego społeczeństwa obywatelskiego, Grant Preludium, NCN, 2011/01/N/HS5/03340. Kierownik projektu: Julia Wrede.

Współpraca krajowa:

Prof. Krzystof Przybyszewski (Instytut Filzofii, Uniwersytet Poznański)

Dr Magdalena Baran (Uniwersytet Pedagogiczny)

Współpraca międzynarodowa:

Globalethics.net