Konferencje

KONFERENCJA – PAMIĘĆ I ZAPOMNIENIE

Zakład Filozofii Polityki i Zakład Filozofii Polskiej Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową:

Pamięć zbiorowa i zbiorowe zapomnienie – perspektywa filozoficzna, polityczna i społeczna

Termin: 20-21 września 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim

PROGRAM: program konferencji Pamięć i zapomnienie ost

Celem konferencji jest badanie filozoficzno-politycznych aspektów pamięci zbiorowej. Przekracza ona pamięć indywidualną, prywatną. Ale nie jest również tożsama z historią, rozumianą jako proces obiektywizacji świadectw i śladów. Pamięć zbiorowa może wzmacniać, osłabiać lub funkcjonować obok nauk historycznych, struktur władzy czy mitów politycznych.

Przykładowe zagadnienia:

– koncepcje czasu w percepcji zbiorowej,

– polityczne rytuały pamięci,

– pamięć liturgiczna,

– polityka historyczna i władza nad pamięcią,

– konflikt pamięci,

– rola pamięci zbiorowej w micie politycznym,

– wpływ nowych technologii na kształt pamięci zbiorowej.

Konferencja odbywa się pod patronatem:

Civitas. Studia z filozofii polityki

Kwartalnik Kronos

Teologia Polityczna

Zapraszamy do przesyłania abstraktów studentów, doktorantów oraz doświadczonych badaczy z dziedzin humanistycznych i społecznych.

Zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia, streszczenie głównych tez wraz z bibliografią, dane naukowe i kontaktowe prelegenta. Długość abstraktu (głównych tez) powinna wynosić maksymalnie 2000 znaków.

Planowana jest  publikacja pokonferencyjna, zawierająca wybrane wystąpienia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 sierpnia 2019 roku na adres: pamiec.zapomnienie@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł i obejmuje wyżywienie w trakcie konferencji