Seminaria

W roku akad. 2018/19 pracownicy Zakładu Filozofii Polityki prowadzą następujące seminaria:

  1. Violence and Global Politics
  2. Filozofia polityki jako filozofia praktyczna – recenzje, wydarzenia.
  3. Głowne zagadnienia z filozofii polityki: pamięć i czas.
  4.  Etyka międzynarodowa i prawa człowieka.