Projekty badawcze

Udział pracowników w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

a) udział w projektach krajowych 

Grant NCN Sonata bis. 2012-2015, nr DOC 2011/01/D/HS5/01463, Filozoficzne podstawy praw człowieka z perspektywy teorii sprawiedliwości oraz jej polityczne implikacje w wymiarze państwowym i międzynarodowym, kierownik: dr Rafał Wonicki, wykonawcy: prof. Barbara Markiewicz, dr hab. Agnieszka Nogal, dr Magdalena Gawin, dr Julia Wrede

b) udział w projektach międzynarodowych 

Grant ERC Democratic Secrecy. A Philosophical Study of the Role of Secrecy in Democratic Politics, Principal Investigator Mokrosińska Dorota, Free University of Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam), NL,  Projekt na lata 2015-2020, dr hab. Agnieszka Nogal jest kierownik polskiej części projektu.W projekcie uczestniczą również prof. Barbara Markiewicz, dr Rafał Wonicki

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_results_sh.pdf