Witamy!

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w wiosennej szkole filozoficznej, która odbędzie się w dniach 20-25 maja 2024 r. w Domu Pracy Twórczej w Wierzbie na Mazurach.
Temat: Demokratyczne rządy prawa a stan wyjątkowy – w obliczu pandemii Covid-19 i wojny na Ukrainie. Czym jest stan wyjątkowy? Jak demokracje stają się dyktaturami? Jakie działania polityczne uzasadniają wprowadzenie stanu wyjątkowego?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Szanowni Państwo, kolejna edycja Międzynarodowej Jesiennej Szkoły Filozofii Polityki dobiegła końca. Wszystkim jej uczestnikom bardzo dziękujemy za udział. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją: https://www.facebook.com/FilozofiaPolityki/

Pierwsze spotkanie z cyklu Szkoły Filozofii Polityki (realizowane w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” numer ONP/SP/566021/2022) zorganizowane w Sairme wraz z naszymi gruzińskimi partnerami dobiegło końca. Atmosfera miejsca sprzyjała owocnym dyskusjom. Niech krótka fotorelacja o tym zaświadczy: https://www.facebook.com/FilozofiaPolityki/

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w roku akademickim 2022/23 w międzynarodowych Szkołach Filozofii Polityki organizowanych przez nas Zakład (szczegóły poniżej):

Zapraszamy do uczestnictwa w Jesiennej Szkole Filozofii Polityki! Właśnie trwa rekrutacja!

Jeśli chcesz rozwinąć swoje zainteresowania, poznać wybitnych naukowców i przeżyć intelektualną przygodę w niepowtarzalnej atmosferze, zgłoś się już dziś do udziału w Jesiennej Szkole Filozofii Polityki „Polityka//Społeczeństwo//Prawa Człowieka”, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 24-29 października 2023 r. Udział w Szkole Jesiennej jest nieodpłatny i łączy się ze stypendium. Rekrutacja trwa tylko do 18 września.

Do udziału w Szkole Jesiennej zapraszamy studentów I, II stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów szkół wyższych na terytorium RP oraz innych krajów Unii Europejskiej.

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSctZLtL17O…/viewform…

Tematyką przewodnią tegorocznej edycji Szkoły Jesiennej organizowanej przez Zakład Filozofii UW będzie próba znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: czy idea praw człowieka jest wciąż aktualna? Czy w obliczu wojny na Ukrainie i wydarzeń związanych z pandemią Covid-19 prawa człowieka wciąż wyznaczają dla nas horyzont postępowania? Czy prawa człowieka mogą funkcjonować poza ramami państwa narodowego? Czy model liberalnej demokracji wymaga przekształcenia? Na te i inne pytania – dotyczące relacji między polityką, społeczeństwem a kryzysem oraz polityką i prawem, zarówno wewnętrznym jak i międzynarodowym będziemy starali się wspólnie z Wami znaleźć odpowiedź w Krakowie.

Szkoła Letnia Filozofii Polityki w Gruzji!

Wykłady na najbardziej aktualne tematy w wyjątkowym miejscu! Jeśli chcesz rozwinąć swoje zainteresowania, poznać wybitnych naukowców i przeżyć intelektualną przygodę w niepowtarzalnej atmosferze, zgłoś się już dziś do udziału w Szkole Letniej Filozofii Polityki „Polityka//Społeczeństwo// Kryzys”, która odbędzie się w Gruzji, w miejscowości Sairme w dniach 15-20 maja 2023 r. Udział w Szkole Letniej łączy się ze stypendium. Rekrutacja trwa tylko do 3 kwietnia.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/8k33LWLyrm6LbPi87

Czy w Europie możliwy jest powrót do sytuacji sprzed pandemii

Covid-19? Czy wybuch wojny na Ukrainie zmienia sposób działania państw w Europie? Czy model liberalnej demokracji wymaga przekształcenia? Jaka jest postawa jednostek i zbiorowości politycznych wobec pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego, który jest skutkiem pandemii Covid-19 i wojny na Ukrainie? Na te i inne pytania – dotyczące relacji między polityką, społeczeństwem kryzysem oraz polityką i prawem, zarówno wewnętrznym jak i międzynarodowym będziemy starali się znaleźć odpowiedź podczas tegorocznej pierwszej edycji Szkoły Wiosennej Filozofii Polityki. Jeszcze nie uporaliśmy się z konsekwencjami pandemii Covid-19, a w Europie wybuchła wojna. Te dwa wydarzenia, których nie przewidywali teoretycy staną się motywem przewodnim całej Szkoły Wiosennej. Miejscem spotkania z wybitnymi intelektualistami będzie uzdrowisko Sairme w Gruzji. Szkoła Wiosenna odbędzie się w dniach 15-20 maja; udział jest nieodpłatny i wiąże się z wypłatą

stypendium. Do udziału w Szkole Wiosennej zapraszamy studentów I, II stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów szkół wyższych na terytorium Polski lub innych krajów Unii Europejskiej w wieku od 19 do 35 lat.

Zapraszamy Państwa do zapisów na prowadzone przez nas w roku akademickim 2022/2023 zajęcia!

Są to między innymi:

Wykłady: 1. Biopolityka; 2. Fakultety: Filozofia Polityki; 3. Zajęcia kursowe: Political and Legal Philosophy.

Zapraszamy Państwa do zapisów na prowadzone przez nas w roku akademickim 2021/2022 zajęcia!

Są to między innymi:

Wykłady: 1. Biopolityka; 2. Filozofia Polityki;

Seminaria: 1. Główne zagadnienia filozofii polityki: narodziny ciała politycznego i kryzys praw człowieka; 2. Violence, Human Rights and Global Justice; 3. Myśl feministyczna a problem ochrony praw indywidualnych i zbiorowych;

 

ZAPRASZAMY 20-21.09 NA KONFERENCJĘ „PAMIĘĆ I ZAPOMNIENIE”. 

Poniżej znajdą Państwo plakat promujący wydarzenie a w zakładce „konferencje” aktualny program:

plakat pamięć i zapomnienie

Zapraszamy Państwa do zapisów na prowadzone przez nas w roku akademickim 2019/2020 zajęcia!

Są to między innymi:

Wykłady: 1. Biopolityka; 2. Filozofia Polityki;

Seminaria: 1. Filozofia polityki jako filozofia praktyczna – kurs pisania recenzji, analiza wydarzeń politycznych; 2. Główne zagadnienia filozofii polityki: mit i polityka; 3. Losses and Benefits of Globalized World; 4. Prawa człowieka i etyka międzynarodowa;

Zakład Filozofii Polityki działa w Instytucie Filozofii UW od 1994 r. Od początku kierowała nim prof. dr hab. Barbara Markiewicz. W roku 1999 dołączyła dr hab. prof. UW Agnieszka Nogal, która obecnie kieruje pracami Zakładu.  Od  2007 r. w Zakładzie pracuje dr hab. Rafał Wonicki, od 2016 – dr Magdalena Gawin. W ramach umowy z Civic Education Project (Czechy) ZFP gościł jako visiting lectures mgr Ericę Benner (Oxford) i Karen Ford (Manchester). Obecnie współpracuje z Leiden University (Universiteit Leiden) przy realizacji międzynarodowego projektu European Research Council: Democratic Secrecy. A Philosophical Study of the Role of Secrecy in Democratic Politics,  (2015-2020).

Tematyka badawcza Zakładu Filozofii Polityki obejmuje trójczłonową relację: człowiek-obywatel-terytorium, która wyznacza następujące główne obszary badawcze: 1. Przemiany najważniejszych pojęć z filozofii polityki, 2. Analiza filozoficzno-politycznej myśli klasycznej oraz nowożytnej, 3. Problem globalizacji w filozofii polityki oraz filozofii prawa. Przy Zakładzie działa Centrum  Badań z Globalnej Filozofii Polityki, w którym prowadzi się badania z zakresu oddziaływana globalizacji na sferę polityki. Zakład prowadzi działalność dydaktyczną, badawczą i organizacyjną w zakresie filozofii polityki. Dydaktyka odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i translatoriów. Zakład prowadzi także zajęcia na poziomie ogólnouniwersyteckim. Oferowane zajęcia dotyczą filozofii polityki oraz biopolityki, przy uwzględnieniu powiązań tych dziedzin z filozofią prawa, etyką, historią idei, filozofią społeczną, kultury i religii.

ZFP był wielokrotnie organizatorem i współorganizatorem licznych seminariów i konferencji m.in: Rozum a porządek społeczny (2000; wspólnie z IF UJ); Sprawiedliwość – wokół koncepcji J. Rawlsa (wspólnie z Instytutem Studiów Politycznych PAN, 2000); Kryzys tożsamości politycznej (2004, seminarium międzynarodowe); I Forum Filozofii Polityki (17 .02.2006). Od kilku lat wraz z ISP PAN współorganizuje coroczne ogólnopolskie konferencje badawcze. Ostatnia na temat irracjonalnych aspektów polityki: Polityczne widma, duchy i wampiry, czyli o politycznych projekcjach i filozoficznej próbie ich interpretacjiodbyła się w czerwcu 2017 r.

Efektem współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN są liczne tematyczne numery pisma Civitas. Studia z Filozofii Polityki; O kulturze politycznej (18/2016), O rewolucji (15/2013), O Unii Europejskiej (9/2006). Najnowszym osiągnięciem pracowników Zakładu była publikacja książki będącej pokłosiem projektu grantowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie (WUW 2015) opublikowana również w wersji anglojęzycznej w wolnym dostępie: http://obf.edu.pl/wp-content/uploads/2016/05/Human-Civil-Rights-in-a-Globalized-World_online-pdf.pdf

Pracownicy współpracują także z innymi Zakładami w Instytucie Filozofii np. z Zakładem Filozofii Kultury (współorganizowanie konferencji) lub Zakładem Etyki (współtworzenie programu dla kierunku ‘bioetyka’ i prowadzenie tam zajęć).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | 2 komentarze